Afsluit 1e trimester

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het 1e trimester af met een kerstfeestje. De kls. mochten zelf hun eigen feest beschuit maken en we aten dit dan samen op met wat muziek op de achtergrond.

Ik wil ook graag de ouders, grootouders en andere helpende handen bedanken voor de fijne samenwerking tijdens het 1e trimester.